Trời Sáng Rồi, Ta Đi Ngủ Thôi - Phim Chiếu Rạp 2020